Enerji Nakil Hatları

Enerji Nakil Hatları•    Mühendislik Hizmetleri
      o    Hat Dizimi
      o    Anahat Çizimleri  
      o    Geoteknik Etütler 
      o    Trafo Merkezi Yeri ve Hat Yolu Seçimi
      o    Tek Hat Diyagramı
      o    İletken Seçimi
•    Altyapı Hizmetleri
      o    Mobilizasyon
      o    Ulaşım Yolları ve Saha Hazırlığı İnşası
      o    Kule Temellerinin Kurulması
      o    Yapının Montajı
      o    İletken Çekim İşleri
      o    Topraklama ve Yıldırımdan Korunma
      o    Optik Fiber Kablolar

Projeler

Enerji Nakil Hatları

Top