Telekomünikasyon Hizmetleri

Telekomünikasyon Hizmetleri• Mühendislik, Montaj ve Altyapı Hizmetleri

      • Mühendislik Hizmetleri 

          o RF planlama ve Optimizasyon

          o TR planlama ve Optimizasyon 

          o Saha Etütleri 

• Montaj ve Devreye Alma Hizmetleri 

         o Kule Montajı 

         o BTS Montaj ve Devreye alma 

         o RF Montaj ve Devreye Alma 

• Altyapı Hizmetleri 

         o AC Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Elektrik Hatları 

         o GSM sahaları elektrik altyapı çalışmaları

         o Network Planlama ve Optimizasyon

          o Network Planlama

          o Radyo Network Planlama

          o Saha Seçimi

          o Network optimizasyon

• Operasyon ve Bakım Servisleri

          o Network Operasyonları

          o Network İzleme

          o Donanım Tamiri

          o Logistik Servisleri

          o Depo Hizmetleri

          o Malzeme Alımı

Projeler

Top